Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Điện thoại Apple iPhone 6 Gold VN/A
1 x 6,990,000
6,990,000
6,990,000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 6,990,000
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng 6,990,000