Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Điện thoại Apple iPhone 7 Plus Jet Black
1 x 20,000,000
20,000,000
20,000,000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 20,000,000
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng 20,000,000