Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Máy tính xách tay Lenovo Y5070 5941 8026 Black
1 x 23,000,000
23,000,000
23,000,000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 23,000,000
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng 23,000,000